Wetgeving


Als u een tweede huis wil kopen in Hongarije,  dan is het nu misschien het goed moment daarvoor. De prijzen zijn over het algemeen nog een stuk lager dan in de rest van de EU. Verwacht wordt dat de prijzen stilaan naar een gelijk niveau zullen evolueren.  Natuurlijk moet u er wel rekening mee houden dat de huizen, die te koop aangeboden worden, meestal nog niet beantwoorden aan de Westerse verwachtingen. Mits wat renoveerwerk hebt u echter voor een betaalbaar bedrag een schitterende tweede woning in een land wat nog veel toekomstperspectieven biedt.  Wat in Frankrijk al niet meer te betalen is, is in Hongarije zeker nog goed haalbaar en het in een gelijkaardige omgeving. Bovendien lijkt het dan ook een uitstekende belegging aangezien Hongarije als vakantieland nog volop in opgang is, zeker met de aansluiting bij de EU en de komst van de euro binnen enkele jaren. De afgelopen 4 jaar is de prijs van de huizen verdubbeld.
 
Uiteraard zijn er beperkingen die men in acht moet nemen. U kan - als buitenlander - niet zomaar eender wat aankopen in Hongarije wat u graag zou hebben. Het is echter niet zo erg om er bang van te worden. Het is gemakkelijk om op een rijtje te zetten wat niet mag, kijkt u maar hieronder. Absoluut uitgesloten objecten zijn:
  • beschermde natuurgebieden
  • landbouwgrond (gecategoriseerd bij het kadaster als wijngaarden/boomgaarden/tuin/bos/weide/grasland/rietveld/akker/visvijver)
  • objecten die in een “zártkert” (letterlijk: gesloten tuin) liggen
  • percelen/objecten met totaal oppervlakte groter dan 6000 m˛ als dat buiten de bebouwde kom ligt
Er zijn uiteraard altijd uitzonderingen op de uitzonderingen, maar in het algemeen mag men stellen dat een toelating voor de aankoop van bovenvernoemde objecten door een buitenlander geweigerd zal worden. De prijzen van die objecten zijn immers erg laag, zo dus ook veel toegankelijker voor de Hongaren. Als kapitaalkrachtiger buitenlanders op die gebieden ook aankopen mochten doen, zou dat voor de Hongaarse economie en de bevolking nadelinge gevolgen hebben, zij kunnen dan immers niet meer meedingen met hun geringe middelen. Deze regel zal nog zeker tot 1 mei 2011 niet veranderen.
 
Binnen de bebouwde kom mag vrijwel alles. Maar hoe weten we waar de grenzen van een bebouwde kom (belterület) zijn? Is dat tussen de dorps-/stadsborden? Nee, absoluut niet. Aan te raden is dus om aanvraag te doen bij het kadaster - als u interesse hebt voor een bepaald huis – onder welke bepalingen zowel de grond als het daarop staande huis valt. Een voorbeeld: een huis kan men in het dorp een “tanya” noemen als koosnaam, omdat dat in boerderijstijl gebouwd is, maar wilt dat nog helemaal niet zeggen dat het bij het kadaster ook als “tanya” gecategoriseerd is.  Deze categorisatie is erg belangrijk, des te meer als we weten dat een groot aantal totaal onbebouwde grondstukken ook “belterület” is, maar door gebrek van inwoners nog niet bebouwd is. Wilt u toch buiten de bebouwde kom (belterület), in het Hongaars is dat dan logischerwijze “külterület”, een huis kopen, kan dat alleen als dat huis bij het kadaster onder de categorie “tanya” valt met een max. oppervlakte van 6000 m˛.
 
Hebt u uw droomhuis gevonden en voldoet dat aan alle voorwaarden, hebt u toch nog de toestemming nodig van de Administratieve Dienst (Közigazgatási Hivatal) ook wel het Bestuursbureau van de Provincie genoemd. De dag van vandaag kunnen we echter gerust vaststellen dat bijna in geen enkel geval nog een aankoop geweigerd wordt, het is dus gewoon een verklaring van de bevoegde dienst, toch kan je er zonder geen kant op.
 
Zullen we even alle nodige documenten op een rijtje zetten? Want u zal een hele dossier moeten indienen om uw huis te mogen kopen in Hongarije. Wat u nodig heeft zijn:
  • een homologatie van uw identiteitskaart (dat doet gewoon de notaris/advocaat als bewijs van uw buitenlandse staatsburgerschap)
  • het definitieve en ondertekende koopcontract (het voorlopige koopcontract is niet voldoende)
  • 50.000 Ft voor een Fiscale zegel per kadasternummer (dat moet op het definiteve koopcontract geplakt worden en gebeurd eveneens bij de advocaat)
  • de eigendomsakte van het huis, niet ouder dan 3 maanden (dat is een inschrijvingsbewijs van bij het kadaster waarop duidelijk vermeld staat wie de wettige eigenaar(s) is (zijn), er staat ook op vermeld of er lasten op dat huis zijn zoals hypotheek/erfrecht e.d.)
  • bij het plaatselijke Stadsbestuur (Önkormányzat) moeten we enerzijds een verklaring van de burgemeester krijgen, dat de aankoop door een buitenlander noch de belangen van de gemeenten noch van de inwoners schaadt
  • anderzijds ook een tweede document dat “belastingsverklaring en waardebepaling” heet en over het specifieke huis gaat, eveneens niet ouder dan 3 maanden
 
Het is immers niet de burgemeester die het laatste woord heeft, maar de Administratieve Dienst (Közigazgatási Hivatal).
 
Tussen al die paperassen mogen we natuurlijk niet vergeten dat we ons ook met de financiële kant van de zaak moeten bezighouden. Want als er een overeenkomst tot stand gekomen is tussen u en de verkoper, zal die verkoper graag wat centjes willen zien. Hierbij moet ik gauw 2 woorden uitleggen: “előleg” (voorschot) en “foglaló” (aanbetaling). Als buitenlander kan je best geen voorschot maar een aanbetaling betalen. Want – erg belangrijk – als er iets misgaat en dus de koop toch niet kan doorgaan door de fout van de verkoper, een voorschot bent u altijd kwijt, maar een aanbetaling dient u dan dubbel (dus 2xde som van de aanbetaling) terugbetaald te krijgen. Leuk he! Gaat de koop uit uw eigen fout niet door, ja, dan bent u zowel een voorschot als een aanbetaling kwijt, dat spreekt voor zich. Bijkomend gigantisch voordeel van een aanbetaling is, dat dat dadelijk een kadasterblokkering teweeg brengt, waardoor onmogelijk wordt om dat zelfde huis aan een derde nogmaals te verkopen, hebt u dus zelf zekerheid dat het huis “vastgehouden” wordt tot u zekerheid hebt ivm uw vergunningen. In tegenstelling met een voorschot (előleg), kan de verkoper het huis aan een derde wél verkopen, mits een hoger bod. Hij dient dan zonder uitstel uw aanbetaling terug te betalen. Maar ja, dan bent u uw droomhuis wel kwijt, nietwaar! Kan u weer op zoek gaan....
 
Al deze dingen worden door de makelaar in Hongarije geregeld. Ik ben uw schakel bij het vertalen van al deze activiteiten en benodigdheden zodat u zich geen zorgen hoeft te maken.